Nieruchomość inwestycyjna jako zabezpieczenie emerytury

Przyszłe emerytury nie będą wystarczające, aby zapewnić godne życie — to jedno z najczęściej padających zdań, gdy mowa o świadczeniach Polaków.

Warto więc skupić się na alternatywnych rozwiązaniach zabezpieczających emeryturę, wśród których znajduje się inwestycja w nieruchomości. 

 

Badanie serwisu InterviewMe.pl „Czy Polacy boją się emerytury?” pokazuje, że 2/3 Polaków obawia się, że emerytura nie wystarczy im na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Takie nastroje są szczególnie widoczne u osób poniżej 25. roku życia. Coraz więcej osób z niepokojem patrzy w swoją przyszłość, bowiem szacuje się, że kwota emerytury obecnych 20-latków może stanowić 1/3 pensji netto (według raportu OECD dotyczącego systemów emerytalnych na świecie). 

Według szacunków GUS-u przeciętna emerytura po odliczeniu przeciętnych kosztów życia wynosi nieco ponad 1000 zł, jednak w przyszłości sytuacja ta ma ulec diametralnej zmianie. Niska dzietność, rosnąca długość życia oraz inflacja rosnąca szybciej niż waloryzacja świadczeń nie napawają optymizmem. W 2020 r. średnia emerytura wynosiła niespełna 2500 zł brutto. 

Prognoza Komisji Europejskiej dla Polski pokazuje, że poziom stopy zastąpienia (wysokość emerytury w stosunku do ostatniego wynagrodzenia brutto), wynoszący w 2016 r. 61,4%, spadnie w 2030 r. do 41,4%, natomiast w 2050 wyniesie 24%, co oznacza, że przeciętny emeryt otrzyma niespełna 1/4 ostatniego wynagrodzenia. Warto więc zadbać o swoją przyszłość już teraz. 

 

Opłacalność zakupu mieszkania na wynajem

Skutki pandemii, prowadzące do znacznego obniżenia stóp procentowych jasno pokazały, że inwestycja w lokaty czy inne produkty bankowe nie przyniesie oczekiwanych zysków. Historia pokazuje, że nieruchomości są mniej wrażliwe na zmienność, zatem mogą okazać się najlepszym sposobem na zabezpieczenie emerytury. 

 

Ceny mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat rosną — tylko w pierwszych miesiącach pandemii ceny na rynku pierwotnym wzrosły o 6,5% w ujęciu rocznym. Z drugiej strony, dynamiczna sytuacja gospodarcza wpłynęła na obniżenie cen najmu. Mimo to, przychody z najmu (nawet jeśli niewielkie), zawsze będą stanowić dodatek do emerytury, a zysk z najmu jest wyższy niż zysk z lokat bankowych. Warto w takiej sytuacji rozważyć również najem krótkoterminowy lub skorzystać z oferty rent poolingu

Opłacalność zakupu nieruchomości inwestycyjnej determinuje stopa zwrotu z inwestycji, która jest zmienna w czasie i zależna od wielu czynników. Przyjmując prostą kalkulację i zakładając, że wartość nieruchomości wzrasta średnio o 2% w skali roku, mieszkanie warte 300 tys. zł po 25 latach (średni okres spłaty kredytu), zostałoby sprzedane za 450 tys. Nieruchomość inwestycyjna może być wynajmowana przez cały okres kredytowania (po jego zakończeniu również), co pozwoli na spłatę kredytu oraz zwiększenie budżetu podczas emerytury.

Inwestycja w nieruchomości przynosi nawet 10-krotnie wyższy zysk niż przeciętna lokata bankowa i obecnie uważana jest za jedną z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału. Wartość lokalu w dobrej lokalizacji będzie rosła w czasie, a odpowiednie zarządzanie nieruchomością z pewnością przyniesie konkretne zyski. 

Inwestowanie w nieruchomości ma charakter długoterminowy, zatem warto zabezpieczyć się już teraz.

Jak każda inwestycja, nieruchomości również wiążą się z ryzykiem i wyzwaniami, jednak — jak pokazuje historia — wartość nieruchomości rośnie, zatem odpowiednia strategia pozwoli na osiągnięcie stałego źródła dochodu emerytalnego.

blog

Zobacz podobne wpisy

Masz pytania?

Nie wahaj się ich zadać. Napisz do nas lub zadzwoń.

Scroll to Top