Czy warto inwestować w nieruchomości w czasach kryzysu?

Spowolnienie gospodarcze i rosnąca inflacja mocno wpływają na nastroje konsumentów i prowokują pytania o zabezpieczenie kapitału.

Czy jest to więc dobry moment na inwestowanie w nieruchomości?  

Zmiany zachodzące na rynku w wyniku pandemii koronawirusa mogą okazać się idealnym momentem do zakupu nieruchomości, które osiągają znacznie lepsze wyniki niż akcje i obligacje. Podobnie uważa 40% Polaków, dla których — wg badania instytutu Homo Homini, przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Banku PBC — inwestycja w nieruchomości należy do najbezpieczniejszych w czasach kryzysu.  

Banki obniżyły główną stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu, co sprawiło, że inwestowanie w nieruchomości wypada znacznie atrakcyjniej w porównaniu z popularnymi jeszcze do niedawna lokatami. Niskie stopy procentowe wpływają również na pobudzenie popytu na nieruchomości i zwiększają chęć zakupu mieszkań w celu ochrony oszczędności.    

Raport PKO BP z kolei pokazuje, że wiosenny lockdown w 2020 roku spowolnił nieco sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim w drugim kwartale 2020, jednak poprawa nastąpiła już w III kwartale. Wzrosła również sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Ceny nieruchomości na rynku pierwotnym wzrosły w większości miast, jednak zauważono niewielkie spadki na rynku wtórnym oraz na rynku wynajmu. Przyczyną ograniczenia spadku cen jest m.in. wzrost cen materiałów budowlanych, mocno zauważalny w I kwartale 2021 r. Według Narodowego Banku Polskiego w 2021 r. możemy oczekiwać stabilizacji cen mieszkań.  

NBP wskazuje również, że obecny poziom stawek czynszów w najmie długoterminowym nie zmienił poziomu wskaźnika opłacalności najmu mieszkań. Przy niższych stopach procentowych, właściciele nieruchomości mogą akceptować niższe stopy zwrotu z wynajmu. Aby uniknąć ryzyka, że mieszkanie będzie stało puste (i w efekcie nie będzie przynosiło zysków), właściciele mogą skorzystać z rent poolingu.  

 

Nieruchomości mniej wrażliwe na zmienność

 

Historia niejednokrotnie pokazała, że inwestowanie w nieruchomości można powiązać z przewidywalnością w czasie recesji. Inwestycje te od lat należą do najważniejszych strategii inwestowania pieniędzy, niezależnie od sytuacji gospodarczej, politycznej, czy społecznej. 

Spowolnienie rynków to dla wielu osób powód do szukania jak najlepszego sposobu na zabezpieczenie gotówki. Nic dziwnego, bowiem zainwestowanie w nieruchomości w odpowiednim momencie pozwala osiągnąć zyski przekraczające inflację. Już kryzys w latach 2007-2009 pokazał, że inwestycja w nieruchomości zapewnia stabilny dochód, bez znaczących spadków na wartości, w przeciwieństwie np. do rynku surowców.  

Jak każda inwestycja, dodanie nieruchomości do portfela wiąże się z ryzykiem — zwłaszcza w warunkach, w jakich obecnie znajdują się rynki. Ważna jest więc uważna analiza lokalizacji danych nieruchomości i potencjału na przyszłość oraz potencjalnych zagrożeń. Warto więc sprawdzić, czy np. przemysł w danym mieście mógłby ucierpieć w wyniku kryzysu. Należy przeanalizować elementy pozwalające na wyeliminowanie ryzyka krótkoterminowej zmienności. Warto też dodać, że najbardziej odporny na wahania rynku jest rynek nieruchomości premium, bowiem jest najmniej podatny na gwałtowne zmiany cen.  

 

Bezpieczna inwestycja na trudne czasy

 

Utrzymywanie długoterminowych oszczędności w produktach uzależnionych od polityki stóp procentowych niesie ryzyko strat i znacznie korzystniejszym sposobem na zabezpieczenie kapitału jest inwestowanie. Czasy kryzysu oferują najlepsze możliwości inwestycyjne dla przygotowanych, a nieruchomości niezmiennie należą do jednej z najmniej ryzykownych form lokowania kapitału.  

Specjaliści z branży zgodnie twierdzą, że z ekonomicznego punktu widzenia zakup nieruchomości inwestycyjnej w tym momencie może przynieść korzyści.

Podkreślają też, że stosunkowo niska korelacja nieruchomości z ruchami na giełdzie sprawia, że będzie to dobry wybór w czasie recesji.

blog

Zobacz podobne wpisy

Masz pytania?

Nie wahaj się ich zadać. Napisz do nas lub zadzwoń.

Scroll to Top