Due Diligence

Oferta

Analiza prawna nieruchomości — due diligence

Zapewniamy kompleksowe usługi due diligence, obejmujące staranną analizę prawną nieruchomości. Pomożemy sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona żadnymi wadami, roszczeniami, ograniczeniami lub ryzykami. Sprawdzimy stan prawny nieruchomości, jej historię, dokumentację, umowy, zobowiązania i opłaty.

Prześwietlimy stan techniczny nieruchomości, jej parametry, wyposażenie, instalacje i media. Ocenimy jakość i trwałość budynku, jego funkcjonalność i estetykę, potrzeby i możliwości modernizacji lub rozbudowy. Przeanalizujemy rentowność i opłacalność inwestycji, rynek i konkurencję, koszty i zyski, możliwości i zagrożenia.

Zadania

Co wchodzi w skład analizy prawnej nieruchomości?

Zapewniamy kompleksową analizę nieruchomości pod kątem prawnym, ekonomicznym i architektonicznym. 

Analiza prawna i ekonomiczna

Przeprowadzamy dogłębną analizę aspektów prawnych i ekonomicznych nieruchomości, identyfikując potencjalne ryzyka i korzyści dla klienta.

Analiza architektoniczna

Nasza ekspertyza obejmuje również analizę architektoniczną, oceniającą strukturę budynku oraz zgodność z obowiązującymi standardami i przepisami.

Projekt koncepcyjny

Wspieramy klientów w opracowaniu projektu koncepcyjnego, uwzględniającego ich indywidualne potrzeby i cele inwestycyjne.
Więcej

Pomagamy podjąć świadome decyzje inwestycyjne

Przeprowadzamy pełną ocenę stanu prawnego nieruchomości. Jako doświadczony operator najmu, skupiamy się na przekazywaniu pełnych informacji naszym klientom, aby umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Zabezpieczysz się przed ryzykiem utraty nieruchomości, pieniędzy lub reputacji.

Zaproponujemy optymalne rozwiązania dla Twojej nieruchomości, zgodne z Twoimi celami i oczekiwaniami. Przygotujemy wizualizację, plan i kosztorys projektu, uwzględniając aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne. Znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązania, które pozwolą Ci zoptymalizować koszty i zyski, podnieść standard i jakość, zadowolić klientów i najemców.

Tworzymy przestrzenie do udanych inwestycji

Spełniamy i przekraczamy oczekiwania. 
Stawiamy nacisk na odpowiedzialność w biznesie.

Skontaktuj się z nami! 

    Klikając przycisk „Wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi wysłanego przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych będzie Ivanishvili Sp. z o.o. oraz, że podane przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

    Scroll to Top